Restaureringsprojektet vid Slättnes väg

I och med vinterns grävjobb och bortforsling av ris och mull har projektet nu nått fram till avslutning när det gäller de aktiva åtgärderna. Naturen har fått nya friska sandytor för blommor, fjärilar, vildbin och andra insekter att ta i anspråk. Vi hoppas att ni boende i området också har glädje av de nya områden som nu har öppnats upp.

Inventering av insekter under sommaren

Under sommaren kommer Niklas Johansson som är en av Sveriges mest kunniga experter på sandmarkslevande insekter att inventera skyddsvärda arter i Nyehusen och Furuboda. Syftet är både att se vad restaureringsåtgärderna vid Slättnes väg ger för resultat och att lära ännu mer om vad som lever i olika typer av sandmarker i ett större område: ängen söder om Helge å, dynerna och sandstranden, öppna och igenväxta grönområden mellan Kaptenens väg och Erwes väg och de höga dynerna nere vid Furuboda. Den nya kunskapen ska sedan hjälpa oss att ännu bättre kunna bevara och utveckla sandiga naturvärden, både här och utmed övriga kusten.

Vi har lagt ut brädor och träskivor i området som ska locka till sig insekter. Det är ett alternativ till fällor så att insekterna kan studeras utan att ta skada. För att inventeringen ska lyckas måste brädbitarna få ligga i fred vilket vi vill be om uppmärksamhet på.

Blomstervandring med Naturskyddsföreningen

Tisdag den 19:e juli kl 18.00 leder botanisten Kjell-Arne Olsson från Åhus en floravandrinig i de restaurerade markerna söder om Kaptenens väg. Samling vid parkeringen vid slutet av Kaptenens väg.

LONA-projektet ”I sanden nära dig”

Vattenriket har fått statliga medel för ett projekt där sandkustens bebyggda områden är i fokus. På naturtomter och i grönområden finns sandmarker med höga naturvärden. Vi vill inspirera att se till de naturvärden man kan ha på sin hemmamark.

I projektet kan den som har en naturtomt eller annan sandmark få en rådgivning då vi tittar på vad man har för sandmarksvärden hemmavid och hur de kan utvecklas.

Välkommen att kontakta mig via email om du vill veta mer om projektet ”I sanden nära dig”, är intresserad av en rådgivning på din fastighet eller har frågor om restaureringen av sandmarkerna i området.

Med vänlig hälsning

Karin Hernborg
Ekolog
Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike
Kontakt: karin.hernborg@kristianstad.se

REKOMMENDERADE ARTIKLAR