Områdesbevakning

För en förhållandevis liten årlig kostnad har vi denna extra säkerhet som den stående bevakningen utgör. Den kan såklart kompletteras med egna larmlösningar. Men dessa är oftast betydligt dyrare och ger inte den områdestrygghet som vi får via bevakningsturerna.

Samma sak gäller den trygghet som föreningen ger med dess sociala träffar och trivsamma aktiviteter. Ju fler som känner varandra och ju mer aktiviteter som händer desto livligare, tryggare och attraktivare blir vårt stugområde! Det är en liten investering att vara medlem och kanske även engagera sig genom att hjälpa till med att hålla föreningsaktiviteter igång och våra gemensamma anläggningar i skick.