Nyehusens Villaägarförening

NYEHUSENS GEMENSAMA STÄDDAG 28/5 – 10.00

Vi är alla skyldiga att hålla rent i de allmänna områdena i anslutning till våra stickvägar. Det gäller nerfallna grenar mm. som är synliga från våra vägar och stigar. Som riktmärke 2-3 meter in.

Varje gata lägger det ihopsamlade skräpet på markerad parkeringsplats, där Renhållningen sedan hämtar upp det ett par dagar senare.

Det gäller dessa gator:

  • Snäckvägen
  • Musselvägen
  • Räkvägen
  • Korallvägen
  • Krabbvägen
  • Hummervägen
  • Ostronvägen

Vi har ingen gemensam samling innan, utan klockan 10.00 börjar man på sitt område.

Kom och hjälp till – ju fler vi är, desto snabbare går det!

OBS! Man får INTE lägga eget trädgårdsavfall i dessa högar!

/Styrelsen

Medlemsavgifter 2022

Läs detaljerna här!

Vårt städansvar

Nya rutiner skapade. Läs mer här

Sommartennis i Nyehusen 2022

Här återkommer vi till våren, med detaljer inför sommartennis 2022!

/Mattias

Årsmöte 2021

Här kan du läsa vad som avhandlades på årsmötet 2020 och 2021. Notera också en del förändringar i styrelsen.

Nyhetsutskick

Föreningen gör inte några postutskick längre. Anmäl er till nyhetsutskick genom att anmäla din epostadress hit.
Detta underlättar vårt arbete och ger oss möjlighet att informera vid behov.

Skillnaden mellan Samfällighetsförening och Villaägarförening:

Läs mer här!