OM NYEHUSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfällighetens huvudsakliga uppdrag är att vara väghållare och ha ett så kallat väghållaransvar som innebär att vägar inom området ska hållas i ett tillfredsställande skick. Föreningen ska ombesörja underhåll för barmark, vintervägar samt förbättringsarbeten. Föreningen har dessutom tillsyningsansvar av de s.k. “grönområden” som finns inom samfällighetens område.

 

SAMFÄLLIGHETSAVGIFT

Föreningens grundavgift är för 2023/2024 kronor 350:- . Avgiften fastställes årligen på föreningsstämman.

Årlig avgift = grundavgift x andelstal

Nedan beskrivs de varianter av andelstal som finns:

Andelstal 0,5: Obebyggd fastighet

Andelstal 1,5: Bebyggd fastighet som används som fritidsboende

Andelstal 3,0: Bebyggd fastighet som används som permanentboende

Adressändring, ägarbyte eller ändring från fritidsboende till permanentboende eller tvärtom anmäls till föreningens kassör Anders Rosengren, Vipemöllevägen 111, 224 66 Lund eller via e-mail: anders.rosengren@me.com

 

GEMENSAMT ANSVAR & SKÖTSEL AV OMRÅDET

Fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för skötsel av området. Inte minst gäller det framkomlighet för servicefordon intill våra tomter, där det utmed asfalterade vägar ska hållas fritt 1,4 meter från vägkanten och 4,5 meter upp. När det gäller stickvägar ska de hållas ska de hållas fria så att de är 4,5 meter breda och fritt 4,5 meter upp.

När det gäller trädgårdsavfall får det inte dumpas i grönområden och skogsparti. Det enda som är tillåtet är att sprida ett tunt lager barr på gångstigar för att motverka slitage. Gångstigarna får inte täckas av decemetertjocka lager av kvistar, kottar, gräs och mossa. Det är viktigt att alla fastighetsägare beaktar detta. Övrigt kan köras till återvinningsstationen i Åhus.

En gemensam städdag av områdets gemensamma ytor genomförs årligen på våren. Villaägarföreningen arrangerar detta.

Föreningsmöte 2024

Stadgar Nyehusens Samfällighetsförening.