SKILLNADEN MELLAN SAMFÄLLIGHET & VILLAÄGAREFÖRENING

Som stugägare, finns det två typer av föreningar, som man skall känna till.

NYEHUSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Den ena är Nyehusens Samfällighetsförening. Den är obligatorisk att vara medlem i och betala in medlemsavgift varje år. Föreningen kallar medlemmarna till årsmöte varje år.

NYEHUSENS VILLAÄGARFÖRENING
Den andra är Nyehusens Villaägarförening vars hemsida du är på nu. Denna förening är baserad på frivillig medverkan. Vi brukar även kalla till årsmöte, samma dag som Samfällighetsföreningen. Fördelarna med denna förening är att det ingår följande:

  • Vi värnar om områdets trygghet under de månader, som vi inte är här så mycket och har därför Securitasbevakning med bil. Patrullering på våra gator en gång per kväll (olika tider) under tiden höst, vinter och tidig vår
  • Tillgång till aktivitetsområdet, där vi bl a har midsommarfirande, loppis, bollbanor mm.
  • Ni har också möjlighet att boka och använda vår tennisbana, mot en separat avgift till tennissektionen.

Så, med andra ord: En förening är obligatorisk att vara medlem i: Samfällighetsföreningen och en är frivillig, Villaägarföreningen. Därför är det viktigt att Ni, här på hemsidan, anmäler om Ni köpt eller sålt Er stuga, bytt mailadress eller telefonnummer, så att det finns korrekt information i vår adresslista.

Vi i Villaägarföreningen välkomnar fler medlemmar. Tillsammans blir vi starkare och kan t ex behålla vår trygghet med Securitasbevakning och trevliga aktiviteter på sommaren.

Kika in under medlemsavgifter, för mer information.

/Camilla

Sekreterare, Villaägarföreningen