Fotboll och Beachvolleyboll
Fotbollsplan och beachvolleybollbana vid tennisplanen står till allas förfogande.
Information om eventuell gemensam aktivitet sätts upp på anslagstavlan.

Beachvollyboll