Fastställda avgifter 2024

Alternativ 1:
300 kr (medlemsavgift inklusive områdesbevakning)

Alternativ 2:
500 kr (medlemsavgift samt medlemskap i tennissektionen)

Bankgiro: 575-7885

SWISH: 123 487 8989  – Se även QR-kod längre ner.

Referens: Ange fastighetsbeteckning eller adress i meddelandefältet.

Adressändring, ägarbyte eller ändring av fritidsboende
Anmäls till föreningens ordförande. Se kontakt info.

Ändrad kontaktinformation (e-mail): Anmäls till: faktura@nyehusen.se

Avgift till Nyehusens samfällighetsförening
Samfälligheten är obligatorisk, som stugägare att vara medlem i. Se här.