Styrelsemedlemmar samt engagerade medlemmar söks för att hålla föreningen igång!
Styrelsen 2020-2021
Bild kommer snart ...
NINA SCHAIN

Ordförande

0709-280 409
Snäckvägen 3
Epost

 

Bild kommer snart ...
KJELL NILSSON

Kassör
0706 77 51 03
Krabbvägen 38
Epost

Bild kommer snart ...
CAMILLA KRONA-ERLANDSSON

Sekreterare
Korallvägen 27
0708-10 16 56
Mail

Mattias Rentner
MATTIAS RENTNER

Ledamot
0708-670535
Hummervägen 10
Epost

Bild kommer snart ...
DICK NYSTRAND

Ledamot
Hummervägen 6
0733-135 139
Mail

Bild kommer snart ...
STYRELSELEDAMOT

Vakant

Bild kommer snart ...
ANNE-MAJ RÅBERG

Suppleant
Räkvägen 21
0704-312 417
Mail

Bild kommer snart ...
SUPPLEANT

Vakant

Johan Brelin
JOHAN BRELIN

Revisor
0733 363 207
Krabbvägen 42
Epost

Henrik Berggren
HENRIK BERGGREN

Revisor
0761 820 800
Snäckvägen 27
Epost

Bild kommer snart ...
LINDA SASSNER

Valberedningen

Bild kommer snart ...
LENA NILSSON

Valberedningen

Bild kommer snart ...
ROLAND ERICSON

Ordf Samfälligheten
0709 571 580
Snäckvägen 7
Epost

Bild kommer snart ...
REVISORSSUPPLEANT

Vakant

Mattias Rentner
MATTIAS RENTNER

Tennisskola

0708-670535

Hummervägen 10
Epost