Nyehusens städansvar

Städansvariga

Samtliga sammankallande kontaktpersoner för respektive stickväg ombedes att sammankalla till städning årligen. Städningen avser döda, nedfallna grenar och dylikt som är synliga från tomterna, d v s ej någon avverkning av träd eller grenar. Det är grönmarkerade område på kartan som är aktuella.

Strövområdena måste ses som en stor tillgång för området varför vi i Villaägareföreningen vill påpeka att dumpning av allt trädgårdsavfall utanför den egna tomten är strängeligen förbjuden. Det tillåts endast att läggas ett tunt lager barr på stigarna som går igenom området för att förhindra erosion.

Stora mängder trädgårdsavfall slängs ute på allmän mark vilket leder till snabbare igenväxning.

Sammankallande för 2020 är:

Musselvägen: Bertil Nilsson
Snäckvägen: Jenny Rundberg och Britt Söndergård
Krabbvägen: Kjell Nilsson
Korallvägen: Vakant
Räkvägen: Sara- Maria Stenskepp
Hummervägen: Vakant