Städansvar

Gemensamt städansvar runtomkring oss

Fr o m 2022, har styrelsen skapat en ny rutin gällande städansvaret.

Vi är alla skyldiga att hålla rent i de allmänna områdena i anslutning till våra stickvägar. Det gäller nerfallna grenar mm som är synliga från vägarna. Tidigare har varje stickväg haft en städansvarig som kallat till städdag. Nu saknar vi ansvariga och kommer därför att ha en gemensam städdag lördagen den 28 maj 2022 kl 10.00. Vi lägger det ihopsamlade skräpet på en av varje gatas utmarkerade parkeringsplatser, där Renhållningen sedan hämtar upp det ett par dagar senare.

OBS! att det inte gäller vårt egna privata trädgårdsavfall. Kom och hjälp till – ju fler vi är, desto snabbare går det!                     

Vi har ingen gemensam samling innan, utan kl 10.00 börjar man på sitt område.

/Styrelsen