Städansvar

Gemensamt städansvar runtomkring oss

Fr o m 2022 har styrelsen skapat en ny rutin gällande städansvaret.

Vi är alla skyldiga att hålla rent i de allmänna områdena i anslutning till våra stickvägar. Det gäller nerfallna grenar mm som är synliga från vägarna.
Vi lägger det ihopsamlade skräpet på en av varje gatas utmarkerade parkeringsplatser, där Renhållningen sedan hämtar upp det ett par dagar senare.

Det gäller dessa gator:

  • Snäckvägen
  • Musselvägen
  • Räkvägen
  • Korallvägen
  • Krabbvägen
  • Hummervägen
  • Ostronvägen

OBS! att det inte gäller vårt egna privata trädgårdsavfall. Kom och hjälp till – ju fler vi är, desto snabbare går det!

 

Red.
TACK ALLA SOM KOM OCH HJÄLPTE TILL! UTAN ER HADE DETT INTE BLIVIT DEN SUCCE DET BLEV.
VI VAR UPP EMOT 100 PERSONER SOM HJÄLPTERS ÅT ATT GÖRA OMGIVNINGARNA TRIVSAMMARE.
VI ÅTERKOMMER MED 2023 ÅRS DATUM TILL VÅREN.

 

/Styrelsen