Att vara medlem
Medlemsavgifter 2021

Det nu finns två alternativ – välj det alternativ ni föredrar:

Alternativ 1:
300.00 kr (medlemsavgift inklusive områdesbevakning)

Alternativ 2:
500.00 kr (medlemsavgift samt medlemskap i tennissektionen)

Bankgiro: 575-7885

Referens: Ange fastighetsbeteckning i meddelandefältet.

Ändrad kontaktinformation (e-mail): Anmäls till: faktura@nyehusen.se

Avgift till Nyehusens samfällighetsförening
Samfälligheten kommer att göra ett separat utskick för sin avgift då de inför nya rutiner (därav försening av utskick). Information om den obligatoriska avgiften till samfälligheten kommer alltså snart.

Adressändring, ägarbyte eller ändring av fritidsboende

Anmäls till föreningens ordförande. Se kontakt info.