Fotboll och Boule

Fotboll och Boule

Fotbollsplan och boulebana vid tennisplanen står till allas förfogande.
Information om eventuell gemensam aktivitet sätts upp på anslagstavlan.