Bevakning

Bevakning och föreningens framtid

Vi går med underskott!
Eftersom inte alla husägare är med och betalar går bevakningen med underskott (d.v.s. föreningen). Det är viktigt att alla är med och betalar för denna extra säkerhet. För att vi skall kunna behålla bevakningen måste nu föreningen få fler medlemmar. För en förhållandevis liten årlig kostnad har vi denna extra säkerhet som den stående bevakningen utgör. Den kan såklart kompletteras med egna larmlösningar. Men dessa är oftast betydligt dyrare och ger inte den områdestrygghet som vi får via bevakningsturerna.

Samma sak gäller den trygghet som föreningen ger med dess sociala träffar och trivsamma aktiviteter. Ju fler som känner varandra och ju mer aktiviteter som händer desto livligare, tryggare och attraktivare blir vårt stugområde! Det är en liten investering att vara medlem och kanske även engagera sig genom att hjälpa till med att hålla föreningsaktiviteter igång och våra gemensamma anläggningar i skick.

Dags att hjälpa till!
Så hjälp nu till kära medlemmar! Värva nya medlemmar genom att tala med era grannar och sälj in vår förening! Engagera er i aktiviteter och föreningens arbete!
Till våren tänker vi oss en ”nystart” av föreningen genom att samlas vid dansbanan för att fixa och gemensamt planera och inför den kommande säsongen.
Kallelse kommer!