Årsmötet 2016

Nysehusen Villaägareförenings årsmöte 27 juli 2016, Furuboda kursgård

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Här kan du hämta protokollet från årsmötet (PDF).[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 • Dagordningen godkändes.
 • Sten Rundberg valdes till ordförande för mötet.
 • Kerstin Andersson valdes till sekreterare för mötet.
 • Göran Henriksson och Alf Andersson valdes till justerare.
 • 24 medlemmar deltog.
 • Kallelsen till mötet godkändes.
 • Sammankallade till städning av grönområdena är:
  Musselvägen: Bertil Nilsson
  Snäckvägen: Jenny Rundberg och Britt Söndergård
  Krabbvägen: Kjell Nilsson
  Korallvägen: Klas Stettinius
  Räkvägen: Sara- Maria Stenskepp
  Hummervägen: VAKANT
 • Inga nya incidenter har rapporterats. Bevakningen fortsätter i nuvarande form.
 • Eftersom inte alla husägare är med och betalar går bevakningen med ca 12 000 kr i underskott.
 • Årsberättelsen och Kassarapporten redovisades och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. Årets resultat förs över till nästa års budget.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 • Nuvarande kostnadsersättning behålls.
 • Beslöts att årsavgiften skall vara densamma d.v.s 300 kr inklusive bevakningen.
 • Sten Rundberg valdes till ordförande för 1 år.
 • Valter Stenskepp sitter kvar 1 år till.
 • Styrelsen utser sekreterare inom sig.
 • Mattias Rentner valdes som styrelseledamot på 2 år och Kjell Nilsson på 1 år.
 • Örjan Johnsson valdes till styrelsesuppleant för 1 år. Mikael Hallberg valdes till styrelsesuppleant för 1 år.
  Johan Brelin och Henrik Berggren sitter kvar som revisorer 1 år till. Som revisorssuppleant valdes Jonas Idberg för 1 år.
 • Anne-Maj Råberg och Göran Moberg valdes till valberedning.
 • Beslöts att skicka brev till alla husägare där man talar om vad villaägarföreningen gör och vad bevakningen har för syfte. Uppmaning till alla att inte ställa gamla trädgårdsmöbler på stranden. Fler behövs för att hjälpa till med midsommarstången nästa år.
 • Sten tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]