Årsmötet 2014

Nysehusen Villaägareförenings årsmöte 19 juli 2014, Furuboda kursgård
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1474890401957{margin-bottom: 30px !important;}”]

 1. Dagordningen godkändes.
 2. Sten Rundberg valdes till ordförande för mötet.
 3. Kerstin Andersson valdes till sekreterare för mötet.
 4. Kjell Nilsson och Kalle Rindestam valdes till justerare.
 5. 30 medlemmar deltog.
 6. Kallelsens till mötet godkändes.
 7. Karta över städområdena skall komma på hemsidan.
  Sammankallade till städning av grönområdena är:
  Musselvägen: Bertil Nilsson
  Snäckvägen: Jenny Rundberg och Britt Söndergård
  Krabbvägen: Kjell Nilsson
  Korallvägen: Klas Stettinius
  Räkvägen: Sara- Maria Stenskepp
  Hummervägen: VAKANT
 8. Inga nya incidenter har rapporterats. Bevakningen fortsätter i nuvarande form.
 9. Årsberättelsen och Kassarapporten redovisades och godkändes.
  Kassaredovisningen var inte komplett så den kommer att läggas ut på hemsidan.
 10. Revisionsberättelsen lästes upp.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.
 12. Årets resultat förs över till nästa års budget.
 13. Nuvarande kostnadsersättning behålls.
 14. Nuvarande avgifter behålls.
 15. Sten Rundberg valdes till ordförande för 1 år.
 16. Valter Stenskepp valdes till kassör för 2 år.
 17. Kerstin Andersson valdes som sekreterare för 2 år.
 18. Pia Goldschmidt kvarstår som styrelseledamot i 1 år och Hanna Draxell valdes för 2 år.
 19. Örjan Johnsson valdes till styrelsesuppleant för 1 år. Mikael Hallberg valdes till styrelsesuppleant för 1 år.
  Johan Brelin omvaldes som revisor för 2 år, Henrik Berggren valdes kvarstår 1 år till. Som revisorssuppleant valdes Kjell Nilsson för 1 år.
 20. Rolf Wänerhag och Göran Moberg valdes till valberedning.
 21. Beslöts att införskaffa ett utepingisbord och nya basketkorgar.
  Beslöts att lägga trä på dansbanan och tak över scenen.
  Beslöts att starta en ungdomssektion med representation på styrelsemötena.
  Kolla upp vad det kostar att hyra en Bajamaja under Juni-Augusti.
 22. Sten tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Kerstin Andersson
Justeras: Kjell Nilsson och Kalle Rindestam
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]