Årsmötet 2013

Nysehusen Villaägareförenings årsmöte 27 juli 2013, Furuboda kursgård
[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text margin_bottom=”30″]

 • Dagordningen godkändes.
 • Rolf Wänerhag valdes till ordförande för mötet.
 • Kerstin Andersson valdes till sekreterare för mötet.
 • Christer Nilsson och Kalle Rindestam valdes till justerare.
 • 24 medlemmar deltog.
 • Kallelsens till mötet godkändes.
 • Efterlystes sammankallande till städning av grönområdena.
 • Kjell Nilsson ny för Krabbvägen.
 • Hummer- och Räkvägen fortfarande vakanta.
 • Inga nya incidenter har rapporterats. Bevakningen fortsätter i nuvarande form.
 • Årsberättelsen och Kassarapporten redovisades och godkändes.
 • Revisionsberättelsen lästes upp.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text margin_bottom=”30″]

 • Tennisbanan behöver göras vid, nya linjer skall målas i September.
 • En ny anslagstavla skall sättas upp vid Slättnes väg. Denna skall vara för mer kortvariga och privata meddelanden.
 • Nuvarande kostnadsersättning behålls.
 • Nuvarande avgifter behålls.
 • Sten Rundberg valdes till ordförande för 1 år.
 • Johan Sigfrid omvaldes till kassör för 2 år.
 • Kerstin Andersson kvarstår som sekreterare i 1 år.
 • Pia Goldschmidt valdes till styrelseledamot för 2 år och Hanna Draxell för 1 år.
 • Örjan Johnsson valdes till styrelsesuppleant för 1 år.
 • Johan Brevall omvaldes som revisor för 2 år, Henrik Berggren valdes kvarstår 1 år till.
 • Som revisorssuppleant valdes Jenny Rundberg för 1 år.
 • Rolf Wänerhag och Göran Moberg valdes till valberedning.
 • Beslut att höja avgiften till tennisskolan till 300 kronor.
 • Rolf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Kerstin Andersson[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]